OFERTA PRZEDSZKOLI

O nas

Edukacja od początku życia może naprawdę zmienić teraźniejszość i przyszłość społeczeństwa.
Maria Montessori

Kierując się pasją do wychowywania dzieci w duchu szacunku i otwartości oraz zamiłowaniem do kontaktu z naturą, tworzymy przestrzeń dla najmłodszych, która łączy te wartości. Naszym drogowskazem są założenia pedagogiki Marii Montessori.

Skupiamy się na indywidualnych potrzebach i możliwościach dzieci zaszczepiając w nich szacunek i życzliwość wobec wszystkich ludzi i ich pracy, wdzięczność i empatię, poszanowanie wolności, przyrody i otoczenia, w którym żyjemy.

Dbamy o to, aby dziecko stało się samodzielną jednostką, która bez trudu sprosta różnorodnym wyzwaniom, jakie spotka na swojej drodze. Umożliwiamy edukację opartą na motywacji wewnętrznej, nie stosujemy kar i nagród. Uczymy dzieci tolerancji wobec odmiennych poglądów oraz potrzeb innych ludzi. Edukacja Montessori to edukacja dla pokoju. Uwrażliwiamy ich na piękno otaczającego ich świata, uczymy współpracy i odpowiedzialności.

Chcemy, żeby nasi podopieczni potrafili wspólnie działać i tworzyć razem lepsze jutro.

Leśne Ptaki i Leśna Akademia - Montessori - Poznań
Materiały Montessori - Przedszkole Montessori - Leśne Ptaki i Leśna Akademia
Materiały Montessori - Drzewo - Przedszkole Montessori - Leśne Ptaki i Leśna Akademia

Nasze atuty

Oferta edukacyjna zgodna z założeniami pedagogiki Marii Montessori,

Wykwalifikowana kadra, która z pasją podchodzi do pracy z dziećmi,

Program leśny i bliskie sąsiedztwo Lasku Marcelińskiego,

Przestronne wnętrza wyposażone wg założeń pedagogiki Montessori,

Smaczne i zdrowe posiłki, dostosowanych do potrzeb dzieci,

Stała współpraca z Polskim Instytutem Montessori, z Polskim Centrum Montessori oraz z Polską Radą Montessori.

PEDAGOGIKA MONTESSORI

Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości.
Maria Montessori

Pedagogika Montessori kształtuje charakter i autonomię dziecka, rozwija jego umysł oraz duszę, zważając na indywidualne możliwości. Materiał rozwojowy, którym posługujemy się w przedszkolu, pobudza naturalną ciekawość, zachęca do doświadczania, co prowadzi do poczucia satysfakcji i sukcesu.

W pedagogice Montessori skupiamy się na indywidualnych potrzebach, możliwościach i zainteresowaniach każdego dziecka, które w naturalny sposób dąży do doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania niezależności.

OTOCZENIE

W przedszkolach Montessori nie ma tradycyjnych zabawek. Dzieci pracują z materiałem rozwojowym zaprojektowanym przez Marię Montessori i jej syna. Materiał w sali jest uporządkowany według działów i stopnia trudności, a każda z pomocy rozwojowych występuje w klasie w jednym egzemplarzu, co wpływa na rozwój umiejętności.

PRACA WŁASNA

Praca własna jest najważniejszą częścią dnia w montessoriańskich przedszkolach. Dziecko, pracując
z materiałem, rozwija się w wielu aspektach – doskonali swoje umiejętności, odkrywa reguły, działa we własnym tempie i zgodnie z własnymi potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami.

PIĘĆ DZIAŁÓW MONTESSORI

 • Życie codzienne
 • Sensoryka
 • Edukacja językowa
 • Edukacja matematyczna
 • Edukacja kulturowa

Materiały Montessori - Alfabet - Przedszkole Montessori - Leśne Ptaki i Leśna Akademia
Materiały Montessori - Zegar - Przedszkole Montessori - Leśne Ptaki i Leśna Akademia
Materiały Montessori - Inwentarz Ptaków - Przedszkole Montessori - Leśne Ptaki i Leśna Akademia
Materiały Montessori - Litery - Przedszkole Montessori - Leśne Ptaki i Leśna Akademia
Materiały Montessori - Przedszkole Montessori - Leśne Ptaki i Leśna Akademia

Nasze zasady

Jesteśmy samodzielni.

Czujemy się jak w domu.

Pomagamy sobie wzajemnie.

Obserwujemy i uczymy się od siebie nawzajem.

Wszyscy mamy takie same prawa.

Jesteśmy wyrozumiali, otwarci i tolerancyjni.

Szanujemy pracę i przestrzeń innych osób.

Pracujemy we własnym tempie.

Mamy wolny wybór – możemy sami decydować o swojej aktywności.

Wspólnie dbamy o naszą klasę i przedszkole.

Program leśny

Program leśny jest bardzo istotnym, codziennym elementem edukacji w Leśnych Ptakach i w Leśnej Akademii. Dzieci codziennie, niezależnie od pogody, przebywają na świeżym powietrzu i wychodzą do pobliskiego Lasku Marcelińskiego. Jest to szansa zarówno na kontakt z naturą, empiryczne poznawanie świata, jak i na swobodną zabawę i dużo ruchu.


Codzienny kontakt z lasem uczy dzieci szacunku dla fauny i flory, pogłębia wiedzę o przyrodzie i ekologii, rozwija ich kreatywność i wpływa pozytywnie na ich rozwój psychofizyczny oraz odporność.

Dzieci na spacerze w lesie - Leśna Akademia - Przedszkole Montessori Poznań

Kadra pedagogiczna

Dwoje nauczycieli prowadzących grupę

Asystenci wspierający codzienną pracę w klasach

Logopeda

Psycholog

NASZE GRUPY

Grupy mieszane wiekowo: od 2,5 do 6 lat. Maksymalnie 22 dzieci w grupie.

Leśne Ptaki

Przedszkole Montessori Leśne Ptaki Poznań
 • Bogatki
 • Modraszki
 • Kosy
 • Rudziki

Leśna Akademia

Przedszkole Montessori Leśna Akademia Poznań
 • Sóweczki
 • Uszatki
 • Puszczyki
 • Puchacze

PLAN DNIA

7:00 – 8:30 – rozpoczęcie dnia
8:00 – 9:30 – śniadanie
8:30 – 11:30 – praca własna, spotkanie w kręgu, II śniadanie
11:30 – 12:00 – przygotowanie do wyjścia na dwór
12:00 – 13:30 – pobyt na dworze
13:30 – 14:00 – obiad
14:00 – 14:30 – odpoczynek (czytanie książek/audiobook, słuchanie muzyki)
14:30 – 17:00 – zajęcia uzupełniające, podwieczorek, druga praca własna lub drugie wyjście na dwór

Pracujemy od 7:00 do 17:00.

Posiłki

Nad całodziennym wyżywieniem czuwa catering. Istnieje możliwość dopasowania diety do specjalnych potrzeb żywieniowych, alergii i wykluczeń.


Podczas spożywania posiłków dzieci ćwiczą samodzielność i rozwijają umiejętności z życia praktycznego. Przygotowują naczynia i sztućce, samodzielnie nakładają jedzenie na talerze i dbają o porządek w klasie po posiłkach.

Zajęcia uzupełniające​

Język angielski

Rytmika

Zajęcia sportowe - Akademia Piłkarska Red Box

Spektakle Kulturki

Laboratorium - eksperymenty - DNA Zabawy

Kontakt i współpraca z rodzicami

Aplikacja Inso - codzienny kontakt z rodzicami.

Konsultacje indywidualne - dwa razy w roku lub częściej.

Współpraca i konsultacje z psycholożką i logopedą.

Zaangażowanie w życie przedszkola - m. in. udział rodziców w wycieczkach, pomoc przy organizacji wydarzeń, prowadzenie kręgów tematycznych.

Warsztaty Montessori dla rodziców.

Biblioteka dla rodziców - książki z dziedziny psychologii, pedagogiki, wychowania (również autorstwa Marii Montessori).