SZKOŁA MONTESSORI

O szkole

Szkoła Montessori Leśne Ptaki powstała w oparciu o nasze doświadczenie w prowadzeniu przedszkoli Montessori.

Zapewniamy naszym uczniom wsparcie w indywidualnym rozwoju oraz w ich drodze do samodzielności i niezależności. Zauważamy i pielęgnujemy talenty dzieci, dostrzegamy ich mocne strony i towarzyszymy im w pogłębianiu ich zainteresowań.

Kierujemy się pasją do wychowywania dzieci w duchu szacunku i otwartości oraz zamiłowaniem do kontaktu z naturą. Realizujemy podstawę programową MEN w oparciu o założenia pedagogiki Marii Montessori.  

Szkoła rusza od roku szkolnego 2024 / 2025 przy ul. Wałbrzyskiej 7 w Poznaniu.

Aktualnie prowadzimy nabór dzieci z roczników 2017 oraz 2018 do grup mieszanych wiekowo (klasy 0-1).

Logo Leśne Ptaki - Szkoła Montessori
Leśne Ptaki - Szkoła Montessori - Poznań - Klasa 2

Rekrutacja - zapisy dzieci z roczników 2017 i 2018

Potwierdzenie udziału w rekrutacji przez szkołę,

Zaproszenie obojga rodziców na spotkanie,

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej - 100 zł,

Zajęcia grupowe dla kandydatów,

Obserwacja grupy Montessori przez rodziców,

Potwierdzenie przyjęcia do szkoły.

PEDAGOGIKA MONTESSORI

Niech dzieci będą wolne. Zachęcaj je do biegania na zewnątrz, gdy pada deszcz. Niech zdejmą buty, gdy znajdą kałużę wody. A gdy trawa łąk będzie mokra od rosy, niech biegną po niej i depczą ją bosymi stopami. Maria Montessori

Pedagogika Montessori kształtuje charakter i autonomię dziecka, rozwija jego umysł oraz duszę, zważając na indywidualne możliwości. Materiał rozwojowy, z którym pracują dzieci, pobudza naturalną ciekawość, zachęca do doświadczania, co prowadzi do poczucia satysfakcji i sukcesu.

W pedagogice Montessori skupiamy się na indywidualnych potrzebach, możliwościach i zainteresowaniach każdego dziecka, które w naturalny sposób dąży do doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania niezależności.

OTOCZENIE

Dzieci pracują z materiałem rozwojowym zaprojektowanym przez Marię Montessori i jej syna. Materiał w sali jest uporządkowany według działów i stopnia trudności, a każda z pomocy rozwojowych występuje w klasie w jednym egzemplarzu, co wpływa na rozwój umiejętności.

PRACA WŁASNA

Praca własna jest najważniejszą częścią dnia w placówkach montessoriańskich. Dziecko, pracując z materiałem, rozwija się w wielu aspektach – doskonali swoje umiejętności, odkrywa reguły, działa we własnym tempie i zgodnie z własnymi potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami.

PIĘĆ DZIAŁÓW MONTESSORI

  • Życie codzienne
  • Sensoryka
  • Edukacja językowa
  • Edukacja matematyczna
  • Edukacja kulturowa

 

 

Leśne Ptaki - Szkoła Montessori - Poznań - Klasa 3
Leśne Ptaki Szkoła Montessori Poznań
Leśne Ptaki - Szkoła Montessori - Poznań - Klasa 1
Leśne Ptaki - Szkoła Montessori - Poznań - Klasa 5
Leśne Ptaki - Szkoła Montessori - Poznań - Klasa 4

Opłaty

CZESNE
25 200 zł rocznie 


Opcje płatności w ratach:
- 12 rat po 2 100 zł
- 10 rat po 2 520 zł 
- 2 raty po 12 600 zł

W ramach czesnego: zajęcia sportowe, rytmika, warsztaty, zajęcia tematyczne, spektakle, jednodniowe wycieczki, nauka języków.

PROMOCJA
W roku szkolnym 2024/2025 zniżka czesnego przez pierwsze 6 miesięcy: 1 700 zł (zamiast 2 100 zł)

WPISOWE
1 000 zł (zniżka dla absolwentów naszych przedszkoli)

WYŻYWIENIE
stawka dzienna 21-24 zł

Grupy i organizacja

Grupy mieszane wiekowo: 6-9 lat (rok szkolny 2024/25 i 2025/26), 9-12 lat, 12-15 lat.

24 dzieci w grupie (w roku szkolnym 2024/25 - 16 dzieci).

Dwoje nauczycieli prowadzących klasę.

Praca z materiałem Montessori, praca w grupach.

Indywidualny rozwój kompetencji, samodzielność.

Język angielski 4-5 razy w tygodniu.

Zajęcia dodatkowe.

Szkoła bez tradycyjnych ocen i bez dzwonków.

Kontakt i współpraca z rodzicami

Aplikacja do codziennego kontaktu z rodzicami.

Konsultacje indywidualne.

Współpraca i konsultacje z psycholożką i logopedą.

Zaangażowanie w życie szkoły - m. in. udział rodziców w wycieczkach, pomoc przy organizacji wydarzeń, prowadzenie kręgów tematycznych.

Warsztaty Montessori dla rodziców.

Biblioteka dla rodziców - książki z dziedziny psychologii, pedagogiki, wychowania (również autorstwa Marii Montessori).

Nasze zasady

Jesteśmy samodzielni.

Czujemy się jak w domu.

Pomagamy sobie wzajemnie.

Obserwujemy i uczymy się od siebie nawzajem.

Wszyscy mamy takie same prawa.

Jesteśmy wyrozumiali, otwarci i tolerancyjni.

Szanujemy pracę i przestrzeń innych osób.

Pracujemy we własnym tempie.

Mamy wolny wybór – możemy sami decydować o swojej aktywności.

Wspólnie dbamy o naszą przestrzeń.

Program leśny

Program leśny jest bardzo istotnym, codziennym elementem edukacji w naszych przedszkolach i w szkole. 

Dzieci codziennie, niezależnie od pogody, przebywają na świeżym powietrzu i wychodzą do pobliskiego Lasku Marcelińskiego. Jest to szansa zarówno na kontakt z naturą, empiryczne poznawanie świata, jak i na swobodną zabawę i dużo ruchu.

Dzieci na spacerze w lesie - Leśna Akademia - Przedszkole Montessori Poznań

Kadra pedagogiczna

Dwoje nauczycieli prowadzących grupę

Asystenci wspierający codzienną pracę w klasach

Logopeda

Psycholog

Leśne Ptaki - Szkoła Montessori
ul. Wałbrzyska 7, 60-198 Poznań
735 933 903
ptaki@lesne.pl